Privacybeleid

Kelly Vriend Virtueel Ondersteuner neemt de beveiliging van jouw privacy en persoonsgegevens serieus.

Wie zijn we

Kelly Vriend Virtueel Ondersteuner (KVK 37159863)

Kelly Vriend
Fruitlaan 61
1689 HG Zwaag
0618051141
kelly@kellyvriendvirtueelondersteuner.nl
www.kellyvriendvirtueelondersteuner.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen,
omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw
gegevens hebben verkregen via een van mijn klanten wanneer wij in hun systemen werken
om te helpen bij de bedrijfsvoering. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens
door krijg van een van mijn klanten om jou te helpen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens


• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Jouw website te plaatsen in mijn portfolio
• Om mijn diensten uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij je af te leveren

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de
bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Kelly Vriend Virtueel Ondersteuner en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kelly@kellyvriendvirtueelondersteuner.nl

Hoelang we je gegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals
offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn
vernietigen wij jouw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics.
Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die
bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en
vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn
website bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet
beschadigen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kelly Vriend Virtueel Ondersteuner neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kelly@kellyvriendvirtueelondersteuner.nl